Techniek gaat prima samen.
Header
Header

PvE brandmeldinstallatie – voldoe aan de eisen

Hebt u als bedrijf, instelling of particulier een brandmeldcentrale? Dan kan uw verzekeraar of lokale brandweer u vragen om een PvE brandmeldinstallatie. Op deze pagina leest u wat deze PvE voor uw brandmeldinstallatie inhoudt en hoe we u kunnen helpen.

Wat is een PvE brandmeldinstallatie?

Wanneer verzekeraars, brandweerinspecteurs of andere auditors het hebben over PvE brandmeldinstallatie, bedoelen ze een Programma van Eisen voor uw brandmeldinstallatie. Dit is een programma waarin alle eisen staan waaraan uw brandmeldcentrale moet voldoen.

Eisen voor uw brandmeldinstallatie

Een brandmeldinstallatie moet aan een aantal basiseisen voldoen. Deze eisen zijn vastgelegd in de Nederlandse norm NEN 2535. De norm NEN 2535 is uitsluitend van toepassing op autonome brandmeldinstallaties in gebouwen. Koppelingen met andere systemen zijn toegestaan, mits deze systemen voldoen aan NEN-EN 54-13. De omvang van de brandmeldinstallatie en de uitvoering van de alarmorganisatie worden niet in de norm omschreven.
Afhankelijk van uw situatie kunnen de brandweer en uw verzekeringsmaatschappij echter aanvullende eisen aan uw brandmeldinstallatie stellen. Daarnaast kunnen er nog specifieke eisen gelden voor uw pand. Desgewenst kan ook de gebouweigenaar nog eisen stellen.
Deze aanvullende eisen van alle partijen worden vastgelegd in een PvE brandmeldinstallatie. Dat levert u niet alleen duidelijkheid op tijdens het projecteren, ontwerpen en installeren van de brandmeldinstallatie, maar scheelt u ook discussies met de brandweer en verzekeraar nadat de brandmeldinstallatie is opgeleverd. De PvE dient daarom ook door alle partijen te worden ondertekend.

PvE brandmeldinstallatie en certificering

Schekman Branddetectie heeft jarenlange ervaring op het gebied van brandmeldinstallaties. Wij installeren en onderhouden brandmeldsystemen voor bedrijven en instellingen. Daarom verzorgen we ook veel PvE’s. Als DEKRA-erkend branddetectiebedrijf kunnen we uw brandmeldinstallatie certificeren. We kunnen dat certificaat echter alleen afgeven als uw brandmeldinstallatie een PvE heeft. Zonder PvE kunnen we immers moeilijk aantonen waarom uw installatie wordt gecertificeerd.

Zoekt u een PvE voor uw brandmeldinstallatie of wilt u uw brandmeldinstallatie certificeren? Neem dan contact met ons op voor deskundig advies op maat!