Techniek gaat prima samen.
Header
Header

Disclaimer

§  Batenburg Techniek N.V. zal zich inspannen om de op deze site verstrekte informatie zo juist en volledig mogelijk te laten zijn. Batenburg Techniek N.V. kan echter niet garanderen dat de aard en inhoud van de informatie juist is. Batenburg Techniek N.V. is niet aansprakelijk voor eventuele directe en indirecte schade die de bezoeker van de website en/of derden lijden resulterend uit het gebruik van deze site en de op de site verstrekte informatie.

§  Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content van de website of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.

§  Batenburg Techniek N.V. heeft de op deze website opgenomen verwijzingen naar andere websites (hyperlinks) en/of informatiebronnen slechts als informatie voor de gebruiker van haar website opgenomen. Batenburg Techniek N.V. kan niet garanderen dat de inhoud van de desbetreffende informatiebron juist is. Batenburg Techniek N.V. is dan ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die de bezoeker van deze site en/of derden lijden als gevolg van het gebruik van de bedoelde hyperlinks en informatiebronnen.

§  Batenburg Techniek N.V. kan het continu en foutloos functioneren van deze site niet garanderen